Køb billet

Canada

Livingstones Kabinet

CANADA er en visuel musikperformance om drømmen om et samfund, hvor der er sikkerhed, fred og frihed for alle. En forestilling om flugt og krig, om overlevelse, om angsten for fremmedhad og om drømmelandet Canada. En smuk, intim og sanselig oplevelse.

Iscenesætter Nina Kareis’ personlige historie fortælles gennem et netværk af billeder i en magisk realistisk erindringskollage.

Vi hører om en opvækst i 1970’ernes Århus. I skolegården snakker børnene om de nytilkomne tyrkiske ‘fremmedarbejdere’ og der er spinkle toner af et spirende fremmedhad. Dette sætter gang i barne-fortællerens nedarvede traumer fra hendes østrigsk-jødiske familie og hun begynder at lave flugtplaner.

I CANADA trækkes der linjer mellem det personlige og det storpolitiske, det historiske og det samtidige. Vores verden anno 2020 spejles i en barndom i provinsen i 1970’erne, som igen spejles i det racisme, der herskede i Østrig under 2. verdenskrig. Det er en personlig fortælling og verdenshistorien i samme båd.

Køb billet