Information om coronavirus

Det skal være trygt at gå i teatret. Derfor følger Helsingør Teater myndighedernes påbud og anbefalinger i tæt samarbejde med spillestedernes personale, og tager følgende forholdsregler:

  • Det samlede antal publikum afhænger af teatersalens størrelse. Der sikres min. 2 m2 per publikum i teatersalen og 4 m2 i foyerområde.
  • Der indføres afstandspladser i teatersale med pladsbilletter.
  • Vi har særlig fokus på styring af publikumsstrømme og tilstræber at undgå omfattende køer ved indgange.

Kulturværftet og i Toldkammeret sikrer de, at:

  • Stille håndsprit og overfladedesinfektion til rådighed for dig.
  • Sørge for minimum 1 meters afstand mellem publikummer til arrangementer.
  • Alle fælles kontaktpunkter som håndtag, armlæn o.l. aftørres før eksterne møder. Er der arrangementer eller møder samme dag aftørres mellem møderne.
  • Sørge for skiltning ved indgangene, toiletter og elevatorer og ved alle lokaler mv. iht. retningslinjerne og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

…Og så skal du selvfølgelig huske at blive hjemme, hvis du oplever tegn på sygdom.

FOR MERE INFO:
Vi henviser ydermere til Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum”.