Annas verden

Det flydende teater

Kvinde, kunst og kærlighed

Endelig forår. Lyset vender tilbage. Det lys som alle i Skagen er afhængige af, og som får kunstnere til at valfarte til fiskerlejet. Hjemme hos Anna Ancher betyder lyset, at hun og ægtemanden Michael kan male igen, og at huset snart vil summe af liv.

DET FLYDENDE TEATER gør malerkunsten levende i iscenesættelsen af historien om Skagensmaler Anna Ancher.

Den eneste Skagensmaler, som faktisk kom fra Skagen. Og en af de få kvinder, der trodsede tradition og forventning, og hengav sig til malerkunsten i stedet for at hellige sig de huslige pligter.

ANNAS VERDEN peger således på et af vor tids store køns- og identitetsspørgsmål: Kan man både have børn og karriere eller må man vælge – og hvad er konsekvenserne?