Hand to Hand

FOR ENGLISH VERSION, VISIT PASSAGE FESTIVAL
For unge samtidscirkus-kunstnere i Europa.

Hand to hand 2023 -2025

er et Creative Europe-støttet europæisk projekt, der ønsker at skabe nye samarbejdsformer igennem en socialøkologisk* forståelse af samfund og kunst: Hvordan kan samtidscirkus i offentlige rum bidrage til at skabe en bæredygtig ændring i og udvikling af de kunstneriske og metodiske praksisser i samtidscirkus.

Igennem 4 forskellige tematiske “exploration visits” involverer Hand to hand forskellige fagligheder, håndværkstraditioner og sektorer, der lokalt knytter sig til en særlig identitet og betydning i hhv. i Danmark, Kroatien, Frankrig og Portugal.

De faglige områder/sektorer, der er valgt er:

Efter de fælles exploration visits, vender kunstnerne i foråret 2024 tilbage til dét område, de er matchet med, på et 11 dage residency, hvor de kan videreudvikle deres kunstneriske projekt. Projekterne vises som work-in-progress på partnernes festivaler i 2024 og 2025.

* Socialøkologi er en særlig tilgang til vores miljømæssige udfordringer, der tager udgangspunkt i sammenhænge mellem løsningen af (miljø)problemer og de sociale sider af vores liv. Socialøkologi som arbejdsform arbejder igennem dialog og i en fælles læreproces på både det individuelle og kollektive plan. En læreproces, der kan igangsætte reelle bæredygtige visioner og ændringer i fællesskab,på tværs af forskellige behov og interesser.

LÆS MERE OM HAND TO HAND: www.handtohandproject.eu

Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union


Exploration Time 1 |Helsingør

3.-7. september 2023

Det første af de i alt fire udforskende besøg i projektet, der introducerer og dykker ned i det tilknyttede tema og erhverv, sker i Helsingør.

Kunstnere, partnere og mentorer introduceres til håndværk, uddannelser, arv og identitet, der knytter sig til den maritime betydning for Helsingør. Igennem foredrag om forskning i og bevarelse af Øresunds havmiljø, møder med en erhvervsfisker og besøg på uddannelser og foreninger indenfor bådbygning og restaurering, får kunstnerne indblik i både viden og praksis, teori og bevægelser, de kan arbejde videre med i udviklingen af deres kunstneriske projekter til det offentlige rum.

Se det fulde program (PDF):