NORDIC STREET

ENGLISH VERSIONS | at PASSAGE Festival:

NORDIC STREET 2022 | Sutainability of the Arts and NORDIC STREET NETWORK 2023


NORDIC STREET er den samlende overskrift for arbejdet med at skabe og udvikle en fælles platform for festivaler og kunstnere fi Norden og Baltikum, der arbejder med scenekunst i det offentlige rum.

Helsingør Teater og PASSAGE Festival’s første nedslag fandt sted i 2022, med en invitation til Samtaler og diskussion om fremtidens scenekunst i det offentlige rum over tre dage i juni 2022: et seminar, et kunstnerisk program og en samtale mellem professionelle fra alle dele af scenekunst i det offentlige rum, med ønsket om at starte en fælles platform for festivaler og scenekunstnere forankret i Norden:

Scroll down for NORDIC STREET Sustainability of the Arts | 2022

 

Nordic Street Network | 2023

SCENEKUNST I OFFENTLIGE RUM I EN NORDISK-BALTISK KONTEKST

På baggrund af de erfaringer og samtaler, der opstod i juni 2022, startede projektet Nordic Street Network som et foreløbigt et-årigt projekt i 2023:

Nordic Street Network er endnu et skridt i retningen af at samarbejde om at styrke scenekunst i offentlige rum i en geografisk kontekst, der ikke har den stærke tradition for at arbejde kunstnerisk udendørs, som man har i Syd-Europa. er denne tradition stærk og PASSAGE Festival præsenterer hvert år mange kunstnere fra Syd-Europa.

Hvordan kan vi støtte og styrke kunstneriske formater i det offentlige rum i Norden og Baltikum, hvor traditionen for at arbejde udendørs er begrænset?

PARTNERE

Partnerne i projektet, der løber i 2023, er Davvi – Senter for Scenekunst, Norge og Foundation Initium, Letland samt PASSAGE Festival i Danmark.

Både Davvi og Foundation Initium arbejder i områder uden professionelle og etablerede scenerum, mens PASSAGE Festival og Helsingør Teater har mange års erfaring i at præsentere kunstneriske formater i offentlige rum.

At kunne arbejde udenfor en etableret og professionel teatersal, gør det muligt at nå ud til mindre samfund; ved at sende teateret ud til publikum, frem for at bede publikum flytte sig ind i kulturinstitutionerne. Men det kræver erfaring at arbejde i ikke-professionelle rum. Både for arrangører og for kunstnere.

Nordic Street Network kigger i løbet af 2023 nærmere på, hvad det vil sige at arbejde i offentlige rum i en nordisk og baltisk kontekst, der sætter sine helt egne benspænd: Lyset, eller måske rettere mørket, kulde, vind og vejr er alle elementer, som påvirker kunstnernes arbejdsproces, men også hvordan værkerne kan præsenteres og hvordan de modtages og opleves af publikum.

Netværket handler først og fremmest om en fælles kortlægning af kunstnere og organisationer i vores (partnerskabets) region(er), der er interesserede i at arbejde i offentlige rum. At lære af hinandens erfaringer og dele ideer, og derved etablere lokale styrkede netværk for partnerne, for fortsat at styrke performing arts i offentlige rum i Norden.


Nordic Street Network | PASSAGE Festival 2023

Tre seminar dage på PASSAGE Festival 1.-3. august 2023

NORDIC Street NETWORK Programme (PDF)


 

NORDIC STREET Sustainability of the Arts | 2022

9.-11. juni 2022 Helsingør + Helsingborg

 

Samtaler og diskussion om fremtidens scenekunst i det offentlige rum  

En dialog for scenekunstnere, formidlere og andre interesserede over 3 dage om fremtidens kunst i det offentlige rum. Om kunstens rammer, betingelser og rolle, i et bæredygtigt perspektiv.

SE CONTRIBUTORS HÉR

PROGRAM (PDF): NORDIC STREET 9-11 June Schedule

NORDIC STREET Sustainability of the Arts i 2022 var det første nedslag i en fortsat dialog mellem professionelle fra alle dele af scenekunst i det offentlige rum. Med NORDIC STREET tog vi første skridt mod udviklingen af et flerårigt projekt, for at skabe en fælles platform for festivaler og scenekunstnere forankret i Norden. 

HVAD

Denne første samtale satte fokus på scenekunst og bæredygtighed, med udgangspunkt i kunstneres erfaringer, ønsker og visioner for en bæredygtig fremtid. Sideløbende præsenterede NORDIC STREET et kunstnerisk program.

Hvordan kan scenekunsten bidrage til en bæredygtig agenda og være med til at forme vores fremtid?

Hvilke betingelser har fremtidens scenekunst i det urbane rum?

Hvad er digitaliseringens muligheder – og begrænsninger? Og hvordan kan vi fortsat sikre international udveksling?

 

HVOR

NORDIC STREET 2022 blev præsenteret af PASSAGE festival og fandt sted både i Helsingborg, Sverige og Helsingør, Danmark.
NORDIC STREET var en del af H22 City Expo, Helsingborgs store investering i innovative, fremtidige løsninger mod en bedre og mere bæredygtig by. 

Kunstnerisk program: Instant Dissidence SlowMo (Irland) // Simone Wierød (DK) Sammen / BOXED // Proyecto Colectivo (ES) Habrá que Ponerse Cachass //  Secret Hotel (DK) Bankét for bier. Talk-sessions hos CATCH v./ moderator: Majken Overgaard

Samtaler og workshops med: Rita Marcalo (IR) // Majken Overgaard (DK) // Simone Wierød (DK) // Christine Fentz (DK) // Inge Agnete Tarpgaard (DK) //  Bæredygtig Scenekunst (DK) // Signe Meisner Christensen (DK) // Ieva Niedre (LV) // Gry Worre Halberg (DK) // Tom Bailey (UK)
Digitalt program blev modereret af Niels Righolt og Astrid Aspegren, CKI