SlowMo / Perform Europe

SlowMo af Instant Dissidence (IRE)

I juni måned kommer et helt anderledes danse-projekt til Helsingør, som en del af et større europæisk projekt:

Forestillingen SlowMo skabes af det irske kompagni Instant Dissidence. I stedet for at tage på turné med en helt færdig forestilling, har kompagniet vendt det hele lidt på hovedet og skaber SlowMo undervejs, på en lang rejse fra Irland igennem Europa, med stop på Cypern, Tyrkiet, Rumænien, Østrig og Tyskland inden den ender i Helsingør den 9. juni.

Undervejs indsamler kompagniet fortællinger i og fra de lande, de besøger og omsætter historierne til en koreografi. I Helsingør kan du altså i juni måned opleve forskellige historier, fortolket sanseligt gennem dans og bevægelser, som en serie kropslige postkort.

Perform Europe

SlowMo er en del af det europæiske projekt Perform Europe, som har til formål at gentænke, hvordan scenekunstneriske værker præsenteres på en mere inkluderende, bæredygtig og afbalanceret måde på tværs af grænser. Dette gøres ved at teste en ny form for turné- og distributionspraksis samt ved at give politiske anbefalinger til en fremtidig EU-støtteordning. Projektet varer 18 måneder og inkluderer en forskningsfase, lancering af en digital platform, test af en støtteordning og udformning af politiske anbefalinger.

Perform Europe er finanseret af Creative Europe Programme of the European Union og arrangeret i et samarbejde af 5 organisationer: IETM – International network for contemporary performing arts, the European Festivals Association (EFA), Circostrada, EDN – European Dancehouse Network, and IDEA Consult. 

Samarbejdspartnere

 

ENGLISH

In June, a completely difference danceproject is coming to Elsinore, as a part of a larger European project:

The danceproject SlowMo is created by the Irish company Instant Dissidence. Instead of touring with a finished show, the company has turned it all upside down and decided to create SlowMo along the journey from Ireland through Europe, with stops in Cyprus, Turkey, Romania, Hungary and Germany before it ends in Elsinore, 9. June.

Along the way, the company collects stories from the countries they visit and translates the stories into a choreography. If you share your story with the company, you can experience your and others’ history, sensually interpreted through dance and movement, as a series of bodily postcards.

Performe Europe

Perform Europe is an EU-funded project aimed to rethink how performing arts works are presented across borders in a more inclusive, sustainable and balanced way by testing new touring and distribution practices and providing policy recommendations for a future EU support scheme. This 18-month journey includes a research phase, launching a digital platform, testing a support scheme, and designing policy recommendations. 

Perform Europe is funded by the Creative Europe Programme of the European Union and co-managed by a Consortium of 5 organisations: IETM – International network for contemporary performing arts, the European Festivals Association (EFA), Circostrada, EDN – European Dancehouse Network, and IDEA Consult. 

Partners

Producer: Instant Dissidence, Ireland
A participatory outdoor dance work traveling from Cloughjordan Ecovillage (Ireland) by land and sea to
destinations in Cyprus, Italy, Denmark, Sweden, and the UK.

Presenters: