Step by Step / Perform Europe

STEP BY STEP – WHEEL BY WHEEL

Forestilling: Habrá Que Ponerse Cachas (HQPC) af Proyecto Colectivo

HQPC er en legende og stærk danseforestilling for to dansere: én i kørestol og én uden.
Charmerende og opfindsomt leger forestillingen med familiens mange og forskellige betydninger for os hver især.

Hvordan ændrer forholdet mellem søskende sig over tid, fra barndom til det voksne liv? Hvad bringer os tættere på vores søskende? Hvad fjerner os fra dem?

Hvordan er familie en del af vores identitet? Og hvad driver os væk fra den?

HQPC er en hyldest til bevægelse, lighed og forskellighed, hvor handicappede og ikke-handicappede dansere er ligestillede i skabelsen af forestillingens bevægelser. Hvor alle har sin plads.

Habrá Que Ponerse Cachas oversættes direkte til Det er nødvendigt “at tage bicepsene på” –  på dansk måske  nærmere “at få noget hår på brystet”.

HQPC er en del af det større europæiske projekt STEP BY STEP – WHEEL BY WHEEL, støttet af Perform Europe.

PROJEKTETS PARTNERE ER:

Kompagniet Proyecto Colectivo, Spainien

Tilsammen ønsker vi at skabe mere synlighed for kunstnere med handicap. I dag er de svært underrepræsenterede både på og bag scenen i scenekunstverdenen. I HQPC er både koreograf og den ene danser handicappede.

Der er på den ene side brug for mere synlighed og professionel anerkendelse af handicappede kunstnere. På den anden side er der stadig store udfordringer for festivaler og andre, hvor en mangel på viden og økonomi kan være en forhindring når handicappede kunstnere skal på programmet.

Step by Step – Wheel by Wheel projektet består af en turné med forestillingen HQPC, der starter på festival No(s) Limit(es) i Montpellier, Frankrig, i maj 2022 og slutter i Danmakr og Sverige i starten af juni 2022. Der vil både være live forestillinger udenfor i byens rum og after-talks bagefter.

Perform Europe

Step by step – Wheel by Wheel er en del af det europæiske projekt Perform Europe, som har til formål at gentænke, hvordan scenekunstneriske værker præsenteres på en mere inkluderende, bæredygtig og afbalanceret måde på tværs af grænser. Dette gøres ved at teste en ny form for turné- og distributionspraksis samt ved at give politiske anbefalinger til en fremtidig EU-støtteordning. Projektet varer 18 måneder og inkluderer en forskningsfase, lancering af en digital platform, test af en støtteordning og udformning af politiske anbefalinger.

Perform Europe er finanseret af Creative Europe Programme of the European Union og arrangeret i et samarbejde af 5 organisationer: IETM – International network for contemporary performing arts, the European Festivals Association (EFA), Circostrada, EDN – European Dancehouse Network, and IDEA Consult. ENGLISH

Performance: Habrá Que Ponerse Cachas (HQPC)

A playful and powerful inclusive dance-theater piece. A game of meaning, nonsense, charm, and ingenuity. How do relations between siblings change over time, from childhood to adolescence to adulthood. What brings us closer to our siblings? What separates us from them? How is family part of our identity? What drives us away from it? This is a celebration of movement in an inclusive dance creation, where the disabled and non-disabled dancers are equals in the creation of movement. Each has their place in it.

PARTNERS:

Producer: Proyecto Colectivo, Spain

Presenters:

Together, we join join forces to give more visibility to artists with disabilities, who today are underrepresented both on and behind the stage.

On the one hand, artistic works such as the one included in this project, Habrá Que Ponerse Cachas (HQPC in short), led by an emerging disabled woman choreographer, are still very rare. Disabled artists in general need more visibility and recognition as valuable professionals in the performing arts field. On the other hand, for the presenters, budgets and lack of know-how are some probable obstacles to programming artists with disabilities.

Step by Step – Wheel by Wheel consists of a tour of the performance HQPC that will start at the festival No(s) Limit(es) in Montpellier, France, in May 2022, and will conclude in Denmark and Sweden in early June 2022. Live presentations will be held outdoors, accompanied by an after-talk.

In the context of the conference Nordic Street – Sustainability of the Arts, which addresses art and sustainability and takes place in Helsingborg (Sweden) on 9-12 June 2022, a digital presentation of the piece will be shown, followed by an after-talk with the artists via zoom.

Perform Europe

Perform Europe is an EU-funded project aimed to rethink how performing arts works are presented across borders in a more inclusive, sustainable and balanced way by testing new touring and distribution practices and providing policy recommendations for a future EU support scheme. This 18-month journey includes a research phase, launching a digital platform, testing a support scheme, and designing policy recommendations. 

Perform Europe is funded by the Creative Europe Programme of the European Union and co-managed by a Consortium of 5 organisations: IETM – International network for contemporary performing arts, the European Festivals Association (EFA), Circostrada, EDN – European Dancehouse Network, and IDEA Consult.