Om Helsingør Teater

OM HELSINGØR TEATER

Helsingør Teater er en teaterforening, hvis hovedaktiviteter er turnerende teaterforestillinger for børn og voksne samt den årlige internationale gadeteaterfestival PASSAGE i august måned.

Helsingør Teater modtager støtte fra Helsingør Kommune og en række fonde:
Tuborgfondet, Knud Højgaards Fond, AP Møller Fonden, Kulturpolitisk Pulje (Helsingør Kommune), Sommerferieaktiviteter (Helsingør Kommune), Hornbæk Handels- og Håndværkerforening, Hornbæk Turistforening, Helsingør Cityforening, Lions Club, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond og Espergærde Centret.

Derudover samarbejder Helsingør Teater bl.a. med: 
Helsingør Kommune, Fredensborg Kommune, Kulturværftet og Toldkammeret, Børnekulturcentret, Helsingborg Stad, Helsingborgs stadsteater, Dunkers Kulturhus, Nøjsomhed Vapnagaard, Egedalsvænge, Kokkedal på vej, LO-skolen, Helsingør Dagblad, og mange, mange flere.

I årene 2010-2012 har Helsingør Teater drevet det storslåede projekt Hjemstavn.

Projektet var et internationalt projekt, der stillede skarpt på Helsingør og Øresundsregion Nord. I de tre år projektet varerede, forholdt forskellige kunstnere sig til begrebet hjemstavn og belyste Helsingør og omegn på netop deres måde. Flere af værkerne var åbne i deres struktur, så det var muligt for lokale at blive en aktiv medspiller.

Bestyrelsesforperson er Ole Honoré, Espergærde.
Teaterleder siden 2003 er Jens Frimann Hansen.

Se ansatte og kontaktinformation under KONTAKT